آئین نامه داخلی مجتمع مسکونی ایلیا

 

 به منظور رعايت حقوق خود  کليه ساکنين و همچنين به جهت  حفظ آرامش و استفاده مطلوب از ساختمان رعايت موارد زير در مجتمع الزامی ميباشد .

1-سکوت و آرامش:

1-1- در هنگام استفاده از لوازم صوتی و تصويری و ادوات موسيقی رعايت حقوق همسايگان الزامی است.

2-1-نسبت به باز و بسته نمودن آرام دربها ی پارکينگ و ورودی به جهت جلوگيری از از خسارت وارده به آنها  و رعايت آرامش ساکنين توجه کافی مبذول فرمائيد.

3-1- توجه کامل به آرام بستن دربهای اختصاصی واحد ها و در صورت لزوم روغن کاری آنها.

4-1- رعايت سکوت در راه پله ها و کليه مکانهای عمومی مجتمع.

2- نظافت :

1-2- رعايت نظافت درکيله مکانهای عمومی (پله ،پارکينگ ،پشت بام ،حياط،ورودی های هر طبقه  )خصوصا آسانسور الزامی ميباشد.

2-2 - با توجه به جمع آوری زباله در ساعت 22:00 توسط سرايدار،مقتضی است زباله ها را به صورت خشک و در بسته فقط در ساعت مقرر در پشت درب واحد قرار دهيد .

3-تردد:

1-3- با توجه به  تسهيل در رفت و آمد از طريق آسانسور  در استفاده از آن دقت فرمائيد.

2-3- به جهت رعايت نکات ايمنی استفاده صحيح از آسانسور را به فرزندان خود آموزش دهيد.

3-3- کشيدن سيگار در داخل آسانسور اکيدا ممنوع ميباشد.

4-پاركينگ:

1-4- با توجه به تجمع خودرو ها و به جهت  رعايت ايمنی و نظافت از عدم نشت سوخت ،روغن و.... اطمينان حاصل نمائيد.

2-4- عدم شتشوی اتومبيل،فرش و..... در پاركينگ.

3-4- عدم استفاده مکرر از دزدگير در پارگينگ.

4-4-نسبت به قفل بودن درب پارکينگ در تمام ساعات شبانه روز اقدام نمائيد.

5-4- مسئوليت حفظ کليه لوازم داخل اتو مبيل به عهده مالک خودرو می باشد. لذا در پاركينگ حتما دربها را قفل نمائيد.

6-4 ازگذاشتن خودرو مهمان در پارکينگ خودداری نموده ودرصورت نيازبه استفاده خارج ازظرفيت با مديرمجتمع هماهنگ گردد.

5-مشاعات:

1-5 -درب مجتمع هر شب راس ساعت 23:30 قفل ميگردد. خواهشمند است در صورت تردد  بعد از ساعت فوق نسبت به قفل کردن مجدد درب اقدام نمائيد.

2-5 -نسبت به آرام بستن در ورودی مجتمع اهتمام ورزيد.

3-5 -باز نمودن درب ورودی از طريق آيفون به روی افراد ناشناس مخاطره آميز ميباشد.همچنين در هنگام تردد از ورود افراد ناشناس به داخل خودداری نموده ودرصورت اصرار به ورود با سرايدار هماهنگ فرمائيد.

4-5 -در صورت نياز به تاسيسات عمومی از بازکردن تابلو برق،تلفن،موتورخانه،جعبه تقسيم آيفون و... خودداری نموده و قبل از هر اقدامی با سرايدار هماهنگ  گردد.

5-5 -از گذاشتن موتور سيکلت و دوچرخه در جلوی پياده روی مجتمع خودداری فرمائيد.

6-5 -از گذاشتن هر گونه لوازم حتی برای مدت کوتاه در لابی مجتمع خودداری گردد.

7-5 -از گذاشتن هرگونه وسيله اعم از کفش، پادری، جا کفشی ،گلدان و....... در پشت درب واحدها و راهروی بام خودداری گرددعلی الخصوص در هنگام حضور میهمانانتان.

۸-۵- به منظور احترام به همسایگان از پوشیدن لباسهای نامناسب در مکانهای عمومی مجتمع جداْ خودداری نمائید.

۹-5 -کليه ساکنين جديد مجتمع موظفند جهت آگاهی از آئين نامه و مقررات داخلی مجتمع که به تصويب مجمع رسيده و همچنين چگونگی نحوه پرداخت هزينه های جاری مجتمع موارد را از هيئت مديره ويا مدير مجتمع مطالبه نمايند.

۱۰-5- كليه خريداران و ساكنين جديد مجتمع موظف ميباشند قبل از خريد ملك مورد نظر خود نسبت به بدهيهاي احتمالي ملك از طريق هيئت مديره كسب اطلاع نمايند در غير اينصورت كليه بدهيها به عهده خريدار و ساكن جديد ميباشد.

 

 

                                                                                   هيات مديره مجتمع مسكوني ايليا

 

 

نوشته شده توسط مدیر ساختمان در ساعت | لینک ثابت |